Ørebetennelse er en vanlig lidelse, spesielt hos hunder.  Ørebetennelse forekommer sjeldnere hos katt og sees oftest i sammenheng med øremiddinfeksjon.

Sykdomslære

Ørebetennelse er mest vanlig i ytre ørekanal, men kan også spre seg til indre ørekanal. En ørebetennelse oppstår vanligvis på grunn av predisponerende faktorer hos individet. Predisponerende faktorer er hengende ører, trange ørekanaler, mye hårvekst i ørekanalen, økt fuktighet og traume som gir nedsatt hudbarriere.  Men det finnes også primære årsaker til ørebetennelse som parasitter (øremidd, hårsekkmidd, skabbmidd), allergi (atopi, fôrallergi eller kontaktallergi) og andre systemiske lidelser. Når barrierene først er brutt vil det være lettere å slå seg ned i ørekanalen for bakterier og sopp.  Disse finnes som regel normalt på hudoverflaten men ved nedsatt hudbarriere og forsvar blomstrer de opp.

Symptomer

  • Kløe
  • «Møkkete» ører
  • Vond lukt
  • Irriterte og røde ørekanaler
  • Smerte fra ørene
  • Endret adferd

Hvis dyret ditt viser noen av de overfornevnte symptomer bør du ta kontakt med en veterinær.

Diagnose

Hos veterinæren vil ørene bli undersøkt. Først ved vanlig inspeksjon og deretter med otoskop. Dette er et lite titteredkap som gir veterinæren mulighet til å se ned i ørekanalen. Dette er viktig for å se hvor irritert det er nedover kanalen, samt sjekke om trommehinnen er intakt. Hvis trommehinnen er brutt må behandlingen tilpasses dette. Etter at ørene er undersøkt vil det tas en svaberprøve fra ørene. Dette gjøres for å identifisere eventuelle bakterier, sopp eller parasitter. Dette vil være med på å finne riktig medisinering. Ved gjentatte ørebetennelser bør man sende inn en svaber til dyrkning for å finne riktig agens og eventuell resistens mot medisin. Ved gjentatte ørebetennelser er det ofte nødvendig å gå grundigere til verks for å finne ut om eventuelle underliggende årsaker til residiv.

Behandling

Avhenger av årsaken og eventuelt tilstedeværelse av underliggende årsaker.

Ørerens: det er viktig å fjerne alt sekret som ligger i ørekanalen. Hvis ikke vil ikke medisinen komme i kontakt med huden og ha mye dårligere effekt. I smertefulle ører eller når voksplugger er tilstede må dette ofte gjøres under narkose. Man skal aldri putte Q tips eller lignende inn i øret på en våken hund da faren da er stor for å ødelegge trommehinnen. Hvilke produkter man renser øret med avhenger av agens og om trommehinnen er intakt.

Øremedisin: hvilket medikament man  avhenger av om det er bakterier eller tilstede.

Antibiotika: sjeldent nødvendig da det som regel holder med lokal behandling. Men i vanskelige tilfeller eller ved ruptur av trommehinnen kan det være nødvendig.

Kløedempende medisin: noen klør mye i ørene og kan trenge kløedempende medisin. Noen medikamenter som benyttes lokalt i øret inneholder kortison. Men i blant kan de ha behov for en dose med kløedempende.

Parasittbehandling: hvis det er oppdaget parasitter må det behandles mot dette. Oftes er dette medisin som dryppes i huden i nakken eller tabletter som spises.

Allergifôr: hvis allergi er underliggende årsak.

Kirurgi: åpne trange ørekanaler.

Prognose

Som regel god ved litt tålmodighet og innsats. Desto tidligere inn i tilfelle man kommer desto lettere er det å få kontroll over betennelsen. Det er viktig å kartlegge evtentuelle underliggende årsaker slik at behandling av disse også kan i gangsettes.