Hesselberg er fra gammelt av beskrevet å ligge et børseskudd nordøst for Norderhov kirke.

For de som ønsker en mer moderne veibeskrivelse:

Fra E16
Kommer du via E 16 fra Hole/Oslo eller Hønefoss kjører du til den store eplehagen ved Hønen. Der tar du av opp RV241 (Hadelandsveien) mot Klekken og Jevnaker. Etter 500 meter tar du til høyre mot Åsa.

Fra Jevnaker
Kommer du fra Jevnaker kjører du RV241 (Hadelandsveien) mot Klekken og Norderhov. Kjør forbi Klekken og ta av til venstre mot Åsa i neste kryss.

Hesselberg er første gård på høyre hånd langs Åsaveien. Bruk andre oppkjøring ved gult hus.

De som kommer fra Åsa finner fram!

Smådyrkontoret er et lite rødt hus bak låven.


Parkering

Du kan parkere foran vognskjulet ved siden av smådyrkontoret eller på anvist plass bak låven.
Husk at du er på et gårdstun! Barna som bor her leker, KJØR SAKTE!


 

Adresse Hesselberg

Åsaveien 828, 830, 832
3512 Hønefoss