De vanligste vaksinene til hest er vaksiner mot hesteinfluensa og stivkrampe. Hesteorganisasjonene i Norge stiller krav til at hestene er vaksinert mot hesteinfluensa for at de skal kunne delta på stevner, løp eller utstillinger. Man kan i tillegg vaksinere mot herpes virus, ringorm, botulisme. De ulike hesteorganisasjonene stiller ulike krav til vaksineregime.

Det Norske Travselskap (DNT)

 • Grunnvaksine: Endringen som innføres fra 1.januar 2018 innebærer at kravet til grunnimmunisering skal omfatte tre vaksiner (2 boostere) gitt med følgende intervall:
  Vaksine A
  Vaksine B – skal gis minimum 21 dager og maksimum 92 dager etter første vaksine.
  Vaksine C – skal gis minimum 150 dager og maksimum 215 dager etter andre vaksine.
  Første gang etter fylte 3 måneder.
 • Revaksinering: Årlig med maksimum 12 måneder etter siste vaksine, men godtar 1 måned over.
 • Det skal gå minimum 4 dager fra siste vaksine til start.
 • Endringen vil ikke få tilbakevirkende kraft for hester som allerede er grunnimmunisert etter någjeldende bestemmelser. For hester som har vært grunnimmunisert, men som oversitter fristen for revaksinering med mer enn ett år (365 dager) + en måned (31 dager) må hesten gis to vaksiner med et intervall som beskrevet for vaksine A og B overfor for igjen å kunne starte i travløp.

Det Norske Rytterforbund (NRYF)

 • Grunnvaksine: 21-92 dager mellom 1. og 2. vaksine.
 • Revaksinering: Årlig med maksimum 12 måneder etter siste vaksine.
 • Det skal gå minimum 7 dager fra siste vaksine til start/ankomst på konkurranseområdet.

Det Internasjonale Rytterforbund (Fédération Equestre Internationale, FEI)

 • Første grunnvaksine dag 0.
 • Andre grunnvaksine tidligst dag 21 og senest dag 92.
 • Første revaksinering innen 7 måneder etter andre grunnvaksine (gjelder ikke hester som har grunnvaksinering fra før 1. januar 2005 og gyldige revaksineringer).
 • Deretter årlig revaksi­nering med maksimum 12 måne­ders mellomrom.
 • Siste vaksine senest 6 måneder +21 dager før ankomst start/konkurranseområdet.
 • Det skal gå minimum 7 dager fra siste vaksine til start/ankomst på konkurranseområdet.

Den norske Jockeyklubb

 • Grunnvaksine: 21-92 dager mellom 1. og 2. vaksine.
 • 150-215 dager mellom 2. og 3 vaksine.
 • Revaksinering: Årlig med maksimum 12 måneder etter siste vaksine.
 • Det skal gå minimum 4 dager fra siste vaksine til start.