Anette Hafnor

Utdannet fra Norges Veterinærhøgskole (NVH) i 1998. Jobbet de første årene i allsidig praksis med både stordyr, hest og smådyr i Ringebu, deretter i Vestre Toten. Flyttet tilbake til Ringerike i 2003 og kuttet etter hvert ut stordyrpraksisen til fordel for mer hest og smådyr. Har fra 2007 jobbet full tid med hest og smådyr. Jobber hovedsakelig med løpshester men tilbyr også reproduksjonspraksis på hest. Oppstalling av hopper i forbindelse med følling og inseminering med fersk eller frossen sæd kan tilbys på gården.

Har lang erfaring som allmennpraktiker på smådyr. Spesielt interessert i bløtvevskirurgi og akuttpraksis på smådyr og halthet hos hest. Holder på med en 4-årig generell etterutdannelse i indremedisin og kirurgi på smådyr.

Silje Hatlinghus / Veterinær / Dyrlegene i Norderhov

Silje Gildberg Hatlinghus

Utdannet fra Norges Veterinærhøgskole (NVH) i 2009. Hadde fordypningsretning hest og skrev fordypningsoppgave om løse beinbiter hos travhesten og bitenes påvirkning på prestasjon. Hun har under studiet jobbet i fire år som veterinærassistent på Bjerke dyrehospital, fire år som veterinærassistent på Hønefoss dyrehospital og 2 år som kursvertinne på veterinærsutstyrsfirmaet Jan F. Andersen sine etterutdanningskurs for veterinærer.

Etter studiet har Silje hatt en internshipstilling på Bjerke dyrehospital. Dette er en opplæringstilling hvor man med god veiledning fra erfarne veterinærer blir satt inn i de mest vanlige lidelser hos hest og får god praktisk trening. I januar 2011 startet hun å jobbe i samarbeidspraksisen Dyrlegene i Norderhov. Interessefelt innen hestemedisin er diagnostiske hjelpemidler som røntgen og ultralyd, tannbehandling, utredning av prestasjonssvikt og akutt medisin.

Silje har gjennomført en 2,5 årig etterutdannelse på hest og innehar «Certificate of Advanced Veterinary Practice» fra Universitetet i Liverpool.

Silje er godkjent BOAS graderingsveterinær og patella attesterer. 

Interessefelt på smådyr er halthetsdiagnostikk, diagnostiske hjelpemidler som røntgen og ultralyd og tannbehandling. Silje er en omgjengelig og imøtekommende person som vil jobbe for at to- og firbeinte kunder er fornøyde.

Dyrlegene i Norderhov: Elisabeth

Heidi Vileid Gärtner

Utdannet fra Norges Veterinærhøgskole (NVH) i 1996.

Etter endt utdanning jobbet hun først et år i allsidig praksis med stordyr og smådyr i Vestfold, og deretter har hun jobbet full tid i smådyrpraksis. Var først 12 år på Granbakken dyreklinikk i Sørkedalen i Oslo, og siden 2008 har hun jobbet i Bærum ved Dyrehospitalet på Kolsås/Evidensia Kolsås Dyrehospital. Ved siden av har hun hatt kortere engasjementer ved andre større og mindre smådyrklinikker i Oslo, bl.a ved Evidensia Oslo dyresykehus, Groruddalen dyreklinikk og Dyrlegene på Lilleaker.

Heidi har lang erfaring som allsidig allmennpraktiker, har etterutdanningskurs innen flere områder og er spesielt interessert i tannbehandling på hund og katt. Har vært fagansvarlig for tannbehandling på Evidensia Kolsås Dyrehospital de siste 10 årene.

Hun har også hatt egne dyr i alle år. For tiden har hun to engelske settere og katten Kosinus. Hundene brukes på jaktprøver og har hatt noen få valpekull.

Tord Erik Lien

Utdannet fra Norges Veterinærhøyskole i 2000. Han har bred og omfattende erfaring innenfor smådyr- og viltpraksis. Etter studiene kjøpte han Ringerike Dyreklinikk som han drev i flere år, frem til han startet smådyrklinikk på gården i Gulsvik i Hallingdal sammen med kona Nina som også er veterinær. Tord Erik har siden 2003 i tillegg vært engasjert i en rekke viltprosjekter i forbindelse med immobilisering og radiomerking av bl.a. villrein, jerv, hjort, elg og gaupe. Han er også parkveterinær i Bjørneparken.

Innen smådyrpraksis er hovedinteressen ortopedi, bløtvevskirurgi, odontologi og billeddiagnostikk, Han har utført flere hundre korsbånd- og patellaluxasjonsoperasjoner,  samt en rekke andre skulder-, hofte- og  bruddoperasjoner.

Tord Erik har gjennomført en rekke tilleggskurs etter endt utdannelse, herunder to osteosyntesekurs, flere leddkirugikurs, tight-rope kurs, kurs i akutt medisin, ekstern fikseringskurs, TPLO-kurs, diverse bløtvevskirurgikurs, ulike kurs i odontologi og diverse kurs innen billeddiagnostikk,

Tord Erik sitter i tillegg i sunnhetsutvalget i NKK og skal i år avlegge eksamen som jaktprøvedommer for fuglehunder.

Nina Hjelmaas Lien

Utdannet fra Norges veterinærhøgskole i 2001. Etter studiet har Nina jobbet ved forskjellige smådyrklinikker; Sandvika dyreklinikk, Østre Bærum dyreklinikk, Dyrehospitalet på Kolsås, Ringerike Dyreklinikk og nå klinikken på Gulsvik og Dyrlegene i Norderhov.

Hun og mannen Tord Erik flyttet tilbake til gården hans i 2007.  I tillegg til å drive smådyrklinikk på gården har de 50 vinterfora sauer, noen hester, høner, katter, jamthund og flere engelsk settere.

Tord Erik og Nina konkurrerer aktivt med sine mange engelske settere og driver også oppdrett av engelsk setter under kennelnavnet Sørbølfjell. Tord Erik førte en av hundene deres til Norgesmester for fuglehunder på høyfjell i 2013 og sølv i NM vinter i 2016. Samme hund ble også årets engelsk setter 2015.

I 2011 tok Nina i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning ved Blindern og fikk med det lektorutdanning, som hun har brukt til å vikariere på Flå skole i naturfag og matematikk mens barna var små.

Nina har tidligere sittet i Avlsrådet i Norsk Engelsk setterklubb og i sunnhetsutvalget i NKK.

Nina har et bredt interessefelt innen smådyrpraksis med hovedvekt på forebyggende helsearbeid, arvelige sykdommer og reproduksjon.

Elisabeth Juverud

Veterinærassistent

Elisabeth har hovedansvar for resepsjonen og er den første du møter når du kommer til klinikken.

Hun har jobbet som veterinærassistent siden 2002, først på Ringerike Dyreklinikk, deretter på Vestfold Dyrehospital. Driver i tillegg med oppdrett av mops under kennelnavnet Tangetoppen. Har hatt flere andre raser som «maskoter» som flat coated retriever, schæfer, dvergpincher, fransk bulldog, dalmatiner og dogo canario. Er også utdannet eksteriørdommer på en del raser gjennom NKK/FCI.

Elsker denne jobben med alle utfordringer og oppgaver den gir.

Kjersti Sortdal

Autorisert dyrepleier

Kjersti er utdannet dyrepleier fra Hansenberg i Danmark, og fikk autorisasjon i 2014. Hun har variert erfaring og har tidligere jobbet på AniCura Hønefoss Dyrehospital, Anicura Dyresykehus Oslo. Hun har jobbet humant som kjeveortopedisk assistent før hun kom hit til oss. Hun trives i en hektisk hverdag og passer på at alle inneliggende pasienter ivaretas best mulig. Hun er spesielt interessert i anestesi og tannbehandling, og du finner henne som oftest på operasjons- eller tannrommet hvor hun assisterer veterinæren og overvåker anestesien under operasjoner og tannbehandling.

Stine Edvindsen Helgestuen

Veterinærassistent

Stine jobber som veterinærassistent på smådyrklinikken og i hestepraksis. Vi har kjent henne lenge som stallarbeider og hesteeier ved Stall Bergsund. Hun har også butikk og kundebehandlingserfaring ifra butikken Babyhouse. Hun har bein i nesa og ikke redd for å ta i ett tak. Hun har godt humør og omsorg for dyrene som gjør at hun passer fint hos oss på Dyrlegene i Norderhov.