Forebyggende helsearbeid er en viktig del av et dyrehold. Hvis man er flink her kan man unngå at kjæledyret ditt blir utsatt for mer alvorlige lidelser.

Vaksinasjon: ved vaksinering trigger man dyrets immunsystem. Vaksinerte dyr har lavere sjanse for å bli smittet eller vil gjennomgå en mildere infeksjon ved smitte. Vaksinene inneholder svekkede levende eller inaktiverte agens (virus, bakterier eller sopp) i tillegg inneholder de adjuvans. Adjuvans er med på å forbedre immunsvaret ved å forlenge elimineringstiden til vaksinen.


Vaksinasjon av hund: det er vanlig å vaksinere mot valpesykevirus, smittsom leverbetennelsevirus, parvovirus og kennelhoste.

 • Valpesyke er en virussykdom som spres via nese sekret, feces og urin. Smitten kommer inn gjennom de øvre luftveiene og sprer seg raskt videre. Symptomer er feber, tap av matlyst, nedstemt, lungebetennelse, sentralnervøse symptomer. Dyr som ikke klarer å utvikle et tilstrekkelig immunforsvar vil som oftest ikke klare seg.
 • Smittsom leverbetennelse er også en virussykdom. Finnes i en mild og en alvorlig form. Sykdommen gir nedstemthet, tap av matlyst, oppkast, blødninger, øyeaffeksjon, buksmerter, forstørrelse av leveren, sjokk og død. Det er nå påvist smittsom leverbetennelse på Østlandet og derfor viktig å sjekke vaksinestatus på din hund.
 • Parvovirus har to forskjellige former, en som gir tarminfeksjon og en annen som gir betennelse i hjertet. Ved mageformen får de oppkast, kraftig diare, nedstemt, feber, sår i munnhulen, dehydrering, sjokk og evt død. Ved hjerteformen får man betennelse i hjertet som gir hjertesvikt.
 • Kennelhoste er et sykdomskompleks som skyldes ulike virus og bakterier, miljøfaktorer som kulde og trekk er også viktig del i utvikling av sykdom. Smitter lett og sees oftest hos hunder som har mye kontakt med andre hunder. Symptomer er akutt, hard og tørr ikke produktiv hoste. Kan kompliseres med sekundære infeksjoner. Viktig at hunden får ro og hvile i akutte periode, antibiotika er som regel ikke nødvendig hvis ikke hunden er allmennpåkjent.  Vaksinen gir ikke 100% immunitet siden det er flere virus og bakterier som kan være innblandet. Men med vaksine vil de som regel gjennmgå kun en mild infeksjon.

Det vaksinerers mot kennehoste årlig enten som injeksjon eller intranasal vaksine. Den intranasale (dvs gis i nesen) inneholder  bakterien Bordetella bronchioseptica i tillegg til parainfluensavirus. Valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus vaksineres det mot hvert tredje år etter grunnvaksinering.

Grunnvaksinering: ved 12 ukers alder og deretter om ett år. Nye anbefalinger etter utbrudd med smittsom leverbetennelse er at valpen også bør vaksineres ved 16 ukers alder for å få opparbeidet et fullgodt immunsvar mot denne sykdommen.

Tilleggsvaksine til hund som skal reise utenlands.

 • Rabies:  1 vaksine fra tre måneders alder. Vaksinen er gyldig for reise etter 21 dager. Deretter revaksinering innen 1 år, hunden er da ferdig grunnvaksinert. Revaksinering hvert tredje år.  NB: viktig å ikke gå over dato, bør ikke gis likt som annen vaksine da dette kan gi dårligere immunsvar.
 • Leptospirose: to vaksiner med 2-4 ukers mellomrom fra tre måneders alder, deretter revaksinering ved 6-12 måneder.

Vaksinering av katt: det er vanlig å vaksinere mot kattepest, rhinotrakeittvirus og calicivirus.

 • Kattepest: skyldes  parvovirus infeksjon, katter under 1 år er mest mottagelig. Vanligste smittevei er direkte kontakt, men kan også skje indirekte gjennom feces, spytt etc. Symptomer: sterk påvirket allmentilstand, anoreksi, høy feber, oppkast, diare, sekret fra øyne og nese, dehydrering og dårlig koordinasjon. Katten blir raskt syk og det er høy dødlighet.
 • Rhinotrakeittvirus: skyldes herpesvirusinfeksjon. Katter i 3-6 måneders alder rammes hardest og voksne har ofte ikke respirasjonssymptomer. Symptomer er nysing, rennende nese og øyne, lett feber, kan få kraftigere øyeaffeksjon med sår på hornhinnen, kan også få sår i munnslimhinnen som fører til sikling. Fare for sekundære bakterielle infeksjoner. Viruset kan være vanskelig å eliminere og sykdom kan blusse opp igjen spesielt ved stress.
 • Calicivirus: sees oftest hos katteunger mellom 2-4 måneder. Gir øvre luftveisinfeksjon, lungebetennelse , betennelse i munnslimhinne, betennelse i magetarmsystem og betennelse i ledd.

Katt vaksineres årlig.

Grunnvaksine: 2 vaksiner med 3-4 ukers mellomrom fra 12 ukers alder, deretter årlig vaksine.

Tilleggsvaksine til katt:

 • Klamydia: gir symptomer ifra øyne og luftveier, men kan også påvises i magetarm og kjønnsorganer. Størst problem i større kattehold.
 • Rabies: som for hund.

 

Det finnes flere tilleggsvaksiner for både hund og katt. Et evt behov for dette kan diskuteres med din veterinær.

Ormekurbehandling: Forekomsten av innvollsorm til hund og katt er trolig ikke så høy som før antatt. Derfor har myndighetene innført reseptplikt på ormekurer. Dette for å oppfordre dyreeiere til å kartlegge behovet for behandling istedenfor at man bare behandler på førevar prinsippet. Om dyret ditt er infisert kan kartlegges med en avføringsprøve som analyseres for innvollsormegg. Man skal være klar over at avføringsprøven kun viser hva hunden har der og da, ikke alle innvollsorm skiller ut egg hele tiden og flere avføringsprøver kan være nødvendig for å få et korrekt svar.

Spolorm og bendelorm er de vanligste innvollsparasittene hos hund og katt, men andre varianter forekommer også. Symptomer på innvollsparasitter er nedsatt appetitt, økt appetitt, nedstemt, pjuskete i pelsen, avmagring, diare, oppkast og forstoppelse. Katter som er ute og jakter vil ofte bli smittet med bendelorm. Eggene ifra bendelormen kan ofte ses rundt rompa og ligner små riskorn. Katter som er ute og jakter trenger hyppigere ormkurbehandling enn innekatter.

Det er nå påvist bendelorm i Sverige av typen Echinococcus multilocularis (revens lille bendelorm). Hunder som skal reise til Sverige  har følgende to behandlingsalternativer og all behandling må attesteres i passet av veterinær.

 • Hunden blir behandlet av veterinær i Sverige 24-120 timer før innreise til Norge.
 • Hunden blir behandlet hos veterinær i Norge 2 ganger med minst 24timers-max 28 dagers mellomrom før utreise til Sverige. og må deretter behandles på nytt innen 28 dager etter sist behandling. Hvis hunden skal reise mye til og fra Sverige kan den ta fortsette å få en tablett hver 28.dag og vil alltid være klar til å reise over grensen.

Hvis du reiser over grensen uten gyldig behandling dokumentert i passet av en veterinær risikerer du både å dra med smitte av en zoonotisk sykdom til Norge (dvs kan gi dødelig sykdom hos menneske) og hvis hunden din blir stoppet i tollen vil den bli satt i karantene inntil riktig behandling er gitt på eiers regning. Så det er viktig å følge disse reglene ved reise med hund.

Ulike ormekurer finnes på markedet for behandling mot de mest vanlige innvollsormene. Ta kontakt med din veterinær for mer informasjon.