Da det er mye forvirring rundt hvilke regler som gjelder når du skal ha med hunden på tur til våre nærmeste naboland har vi forsøkt å lage en enkel oppsummering her. Reglene som gjelder i dag trådte i kraft 1.mai 2013

Sverige:

EU-pass

Alle hunder må ha eget EU-pass.

EU pass til hund, katt og ilder.

ID-merking

Alle hunder må være ID-merket og merkingen må være innført i passet.

Bendelormbehandling

Alle hunder må behandles mot revens dvergbendelorm 24-120 timer før innreise til Norge og behandlingen må attesteres av veterinær og være innført i hundens pass.

Det vil si at hvis du skal være i Sverige under 5 døgn (120 timer) kan du gi bendelormbehandlingen hos veterinær i Norge før du drar til Sverige. Dette er aktuelt for de som skal på korte dagsturer eller bare være borte en helg. De som reiser ofte til Sverige kan benytte et annet behandlingsregime, se avsnitt seinere i teksten.

Er du borte over 5 døgn må veterinær kontaktes i Sverige for avtale om bendelormbehandling 24-120 timer før du reiser hjem. Behandlingen må attesteres av veterinær i passet.

 

Grensepassering fra Sverige til Norge

Du kan gå på grønt på grensen så lenge hunden har ID-merke, pass og er behandlet mot revens dvergbendelorm siste 24-120 timer og behandlingen er attestert av veterinær. Har du alt i orden er det også tillatt å passere grensen når tollstasjonen er stengt.

For de som reiser ofte til Sverige kan det være mest praktisk å behandle hunden mot bendelorm hver 28.dag. Etter to behandlinger kan du da passere grensen fritt så ofte du vil så lenge du opprettholder behandling hver 28.dag. Også denne behandlingen må attesteres av veterinær og føres inn i hundens pass.

Dette behandlingsopplegget betyr ikke at bendelormbehandlingen virker i 28 dager men det er den tiden parasitten bruker for å utvikle seg til kjønnsmoden bendelorm som kan skille ut infektive egg i hundens avføring.

 

Hva er egentlig revens dvergbendelorm?

Revens dvergbendelorm er parasitt som heter Echinococcus multilocularis og den er en zoonose. Det vil si at den kan smitte til mennesker. I dag finnes ikke denne parasitten i Norge men i våre naboland. Avføring fra smittede hunder og rever kan spres i naturen og få konsekvenser som at bær og sopp må varmebehandles til over 60 grader for at parasitten ikke skal være infektiv lenger. Den overlever frysing ved minus 20 grader. Den kan føre til alvorlige konsekvenser for mennesker som smittes med tinter/larvestadier i cyster i indre organer og den kan være potensielt dødelig.

Revens dvergbendelorms livssyklus

Konsekvenser ved å bryte regelverket

Mattilsynet og praktiserende veterinærer forstår at regelverket er upraktisk og kostbart for hundeeierne, men oppfordrer alle til å ta ansvar.

Mattilsynet gjennomfører stikkprøvekontroller på grensene i samarbeid med Tollvesenet. Dersom behandlingen ikke er i orden ved grensepassering vil hunden isoleres på eiers regning til behandling er gitt og 24 timer gått.

Mattilsynet anbefaler også å behandle en ekstra gang etter hjemkomst til Norge dersom hunden har vært ute i skog og mark i løpet av de 120 timene som kan gå fra behandling gis til grensepassering. Denne behandlingen kan eier gjøre selv og minste pakning med bendelormtabletter er unntatt reseptplikt i Norge.
Danmark:
EU-pass

Alle hunder må ha eget EU-pass

ID-merking

Alle hunder må være ID-merket og merkingen må være innført i passet.

Rabiesvaksine

Alle hunder må være rabiesvaksinert minst 21 dager før innreise til Norge og vaksineringen må være ført inn i passet. Det er ikke lenger krav om to vaksiner i grunnvaksinen eller antistofftest hvis hunden er over 3 måneder ved vaksinering. Hunden må revaksineres årlig så lenge man ønsker å  kunne reise til Danmark eller andre land med krav om rabiesvaksine før hjemreise til Norge.

Hund med rabies

Bendelormbehandling

Alle hunder må behandles mot revens dvergbendelorm 24-120 timer før innreise til Norge og behandlingen må attesteres av veterinær i hundens pass.

Reiser du ofte til Danmark kan behandlingsregime med behandling hver 28.dag benyttes, se omtale over under reise til Sverige.

 

Grensepassering fra Danmark til Norge

Du må gå på rødt ved grensepassering da hunden og nødvendige dokumenter skal fremvises for Tollvesenet.

Dette gjelder selv om du har alle papirer i orden, både pass, ID-merking, rabiesvaksine og bendelormbehandling. Det vil si at du må passere grensen i Tollvesenets åpningstid.

Fin lokal tur er også et bra alternativ

 

God reise!