Da det er mye forvirring rundt hvilke regler som gjelder når du skal ha med hunden på tur til våre nærmeste naboland har vi forsøkt å lage en enkel oppsummering her. Reglene som gjelder i dag trådte i kraft 1. januar 2021.

Sverige

EU-pass

Alle hunder må ha eget EU-pass.

EU pass til hund, katt og ilder.

ID-merking

Alle hunder må være ID-merket og merkingen må være innført i passet.

Bendelormbehandling

Hunder skal få behandling hos veterinær mot revens dvergbendelorm 24-120 timer før ankomst til Norge. Behandlingen må skje før den kommer til Norge, og man må unngå smittefare inntil man har krysset grensen til Norge. 

For de som reiser ofte til Sverige kan det være mest praktisk å behandle hunden mot bendelorm hver 28.dag. Etter to behandlinger kan du da passere grensen fritt så ofte du vil så lenge du opprettholder behandling med maksimum 28 dagers mellomrom og innenfor klokkelslettet for forrige behandling. Også denne behandlingen må attesteres av veterinær og føres inn i hundens pass. Dette behandlingsopplegget betyr ikke at bendelormbehandlingen virker i 28 dager men det er den tiden parasitten bruker for å utvikle seg til kjønnsmoden bendelorm som kan skille ut infektive egg i hundens avføring.

Grensepassering fra Sverige til Norge

Du kan gå på grønt på grensen så lenge hunden har ID-merke, pass og er behandlet mot revens dvergbendelorm siste 24-120 timer og behandlingen er attestert av veterinær. Har du alt i orden er det også tillatt å passere grensen når tollstasjonen er stengt.

Hva er egentlig revens dvergbendelorm?

Revens dvergbendelorms livssyklus

Revens dvergbendelorm er parasitt som heter Echinococcus multilocularis og den er en zoonose. Det vil si at den kan smitte til mennesker. I dag finnes ikke denne parasitten i Norge men i våre naboland. Avføring fra smittede hunder og rever kan spres i naturen og få konsekvenser som at bær og sopp må varmebehandles til over 60 grader for at parasitten ikke skal være infektiv lenger. Den overlever frysing ved minus 20 grader. Den kan føre til alvorlige konsekvenser for mennesker som smittes med tinter/larvestadier i cyster i indre organer og den kan være potensielt dødelig.

Konsekvenser ved å bryte regelverket

Mattilsynet og praktiserende veterinærer forstår at regelverket er upraktisk og kostbart for hundeeierne, men oppfordrer alle til å ta ansvar.

Mattilsynet gjennomfører stikkprøvekontroller på grensene i samarbeid med Tollvesenet. Dersom behandlingen ikke er i orden ved grensepassering vil hunden isoleres på eiers regning til behandling er gitt og 24 timer gått.

Danmark

EU-pass

Alle hunder må ha eget EU-pass

ID-merking

Alle hunder må være ID-merket og merkingen må være innført i passet.

Hund med rabiesRabiesvaksine

Alle hunder må være rabiesvaksinert minst 21 dager før innreise til Norge og vaksineringen må være ført inn i passet. Det er ikke lenger krav om to vaksiner i grunnvaksinen eller antistofftest hvis hunden er over 3 måneder ved vaksinering. Hunden må revaksineres årlig så lenge man ønsker å  kunne reise til Danmark eller andre land med krav om rabiesvaksine før hjemreise til Norge. Ved bruk at noen rabiesvaksiner kan hunden grunnvaksineres med 1 års mellomrom og deretter kan det gå 3 år mellom hver revaksinering. 

 

Bendelormbehandling

Alle hunder må behandles mot revens dvergbendelorm 24-120 timer før innreise til Norge og behandlingen må attesteres av veterinær i hundens pass.

Reiser du ofte til Danmark kan behandlingsregime med behandling hver 28.dag benyttes, se omtale over under reise til Sverige.

Fin lokal tur er også et bra alternativGrensepassering fra Danmark til Norge

Du må gå på rødt ved grensepassering da hunden og nødvendige dokumenter skal fremvises for Tollvesenet.

Dette gjelder selv om du har alle papirer i orden, både pass, ID-merking, rabiesvaksine og bendelormbehandling. Det vil si at du må passere grensen i Tollvesenets åpningstid.

 

 

God reise!