Denne artikkelen vil gi deg innsikt i hundens reproduksjon. Og gjennomgår temaer som løpetid, drektighet og fødsel.

Løpetid:

Tisper får normalt sin første løpetid mellom 6-12 måneders alder.  Men noen få får det ikke før de nærmer seg 2 års alder. Syklusen til tisper er på 2-3 løpetider pr år. Noen har derimot hyppigere løpetider. Har man flere tisper sammen synkroniserer de seg ofte og kommer i løpetid samtidig. En normal løpetid varer mellom 2-4 uker, og kan deles inn i tre stadier.

Forbrunsten varer i mellom 7-20 dager. De ytre kjønnsleppene svulmer opp og det er rikelig med bloddrypping.  Noen tisper er svært renslige og vasker seg hyppig, mens andre ikke bryr seg like mye og det er nødvendig å benytte truse for å fange opp blodet.

Brunsten er perioden når hunden står for hannhund og parring kan skje. Denne starter etter 9-11 dager ut i løpetiden og varer i 3-4 dager, enkelte tisper har forlenget brunst og står for hannhund lengre. Det er under brunsten at eggløsningen skjer og dermed denne perioden at tispa kan bli drektig. Hvis man ikke ønsker valper på tispen er det ekstra viktig å passe på henne i denne perioden. Sekretet blir mer blankt og mindre blodholdig.

Siste stadiet er etterbrunsten. Kjønnsleppene går mer tilbake til normal størrelse og sekretet avtar. Hvis hunden fortsetter å ha sekret etter 4 uker med løpetid eller starter med sekret igjen etter 1 måneds tid bør man kontakte veterinær siden livmorsbetennelse ofte oppstår i tiden etter løpetid.  Hvis man ønsker å finne ideelt tidspunkt for parring av tispa si kan man benytte seg av skjedeutstryk eller blodprøve. I skjedeutstryket ser man på epitelcellene i skjeden samt celleinnholdet som forandrer seg ut ifra hvilket stadie løpetiden er i. På blodprøven ser man på progesteron nivået som er et hormon som svinger mye under løpetiden. Ved å vurdere disse svingningene kan man finne tidspunktet for eggløsning.

Drektighet:

Normal drektighetslengde hos tispe er på 63 dager ± 2 dager. Dette kan variere pga befruktningen kan ha skjedd noen dager etter selve parringen da sædcellene lever en periode i skjeden til tispa og kan ha befruktet eggene på et senere tidspunkt. Er drektighetslengden kortere enn 57 dager er det større sjanse for at det er svakfødte valper.  For å bekrefte drektighet kan man benytte ultralyd ifra dag 21 eller røntgen ifra dag 45. Ved tidlig diagnose kan man tilpasse fôringen til tispa under drektigheten. Men røntgen kan være lurt å ta uansett da det er lettest å telle antall foster på denne måten og man vet da hvor mange man skal få ut før man kan si at fødselen er over.

Tegn på at tispa er drektig er forstørrede jurkjertler, endret kroppsform med økt bukomfang, økt matlyst, blir mer rolig og enkelte tisper kan ha litt lyst sekret fra vulva. Men dette sekretet skal ikke ha noen lukt, da bør man mistenke infeksjon. Man bør være klar over at tisper som blir innbilt drektige kan vise de samme tegnene som nevnt ovenfor. Så hvis man vet at tispa ikke har parret bør man ha innbilt drektighet i tankene.

Komplikasjoner under drektigheten er relativt sjelden hos hund. Abort som følge av infeksjon med virus (herpesvirus) eller bakterier er mest vanlig. Infeksjon i livmoren kan også gi svakfødte valper som har infeksjon i kroppen og kan dø i løpet av den første leveuken. Mer sjeldne komplikasjoner er livmorsdreining, livmorsruptur eller drektighet utenfor livmoren.

Fødsel:

Det er viktig å være forberedt på fødselen som tispeeier. Valpekassa bør klargjøres minst en ukes tid før forventet fødsel slik at tispa kan slå seg til ro i denne. Valpekassa bør plasseres på et rom som er lunt, kan temperatur reguleres, som er lett å følge med på samtidig som tispe og valper får ro. Valpekassen bør inneholde papir og tepper, samt beskytte valpene fra at tispa legger seg på dem. Langhårete tisper bør barberes på buken slik at valpene lettere kommer frem til pattene og ikke får i seg mye hår.

De siste dagene før fødsel blir buken mer pæreformet, kjønnsleppene svulmer litt opp og blir mykere. Tispa sover ofte mer og matlysten kan være noe nedsatt. En grei måte å undersøke om fødselen nærmer seg er ved å sjekke temperaturen til tispa. Dette bør gjøres minst fire ganger om dagen den siste uka før forventet fødsel. Normal temperatur er mellom 37,5-38,5 grader. De siste 12-36 timene faller temperaturen til under 37,5 grad og fødselen starter som regel i løpet av de neste 12 timene.  Fødselen deles inn i tre stadier.

Blokkingstadiet varer mellom 4-12 timer. Livmorhalsen skal utvide seg og kjønnsveiene mykgjøres. Tispa er som regel urolig i dette stadiet, peser, graver i valpekassen, vil mye ut og tisse, ser mot buken og sleiker seg bak. Viktig å være klar over at valpingen ikke starter før temperaturen er tilbake til normalt.

Utpressingsstadiet starter når første fosterblæra kommer til syne i vulva. Utpressingen er et samspill mellom veer og bukpress. Utpressingen av fosteret tar normalt bare noen få minutter og valpene kommer med et intervall på 5 min til 2 timer. Mot slutten kan det ofte ta litt lengre tid mellom valpene, spesielt hvis det er mange valper.  Valpene kan komme ut både forlengs og baklengs, men som regel med ryggen opp. Når valpen er født vil tispa sleike den, dra av den evt fosterhinner og bite av navlestrengen. Pass på at tispa ikke biter for hardt over navlestrengen da dette kan føre til navlebrokk eller at navlestrengen blir veldig kort og blødinger kan være vanskelig å stoppe. En normal fødsel bør være over i løpet av 12 timer.

Etterbyrdstadiet foregår litt under utpressingen og litt etter ferdig fødsel. Det er viktig å telle etterbyrdene slik at man vet at alle har kommet ut, dette kan være vanskelig da tispa ofte er ivrig på å spise de. Hvis tispa spiser for mange etterbyrder kan hun fort få diare som kan skape uro i valpekassa de nærmeste dagene.  I løpet av 6-8 timer bør alle etterbyrdene være ute. Det er normalt at tispa har litt utflod i tiden etter fødsel. Mørk grønn til blodfarget den første uken og etter dette skal det avta og forsvinne i løpet av den andre uken.

Komplikasjoner ved fødsel forekommer hos hund selv om de aller fleste fødsler går lett av seg selv. Feilleie på valper, for store fostre, livmorsdreining, svake veer, tidlig løsning av morkake og misdannelser på fostre kan være mulige komplikasjoner. Symptomer på at noe er galt er misfarget fostervann, svake veer, sterke veer men ingen valp kommer, mer enn 3 timer mellom hver valp, fødselen varer over 12 timer, illeluktende utflod, blødninger fra fødselsveiene eller påkjent allmenntilstand hos tispa. Hvis fødselen ikke følger normalt forløp bør veterinær kontaktes. Tiden er viktig for å redde flest mulig valper. Veterinæren vil da gjøre en vurdering på om valpene kan forløses vaginalt eller om keisersnitt må til.