Siden 1990-tallet har det forekommet et antall utbrudd i Norge, Sverige og Finland av en hittil ukjent nervesykdom hos hest. Sykdommen kalles i dag ervervet polyneuropati på hest (acuired euine polyneuropathy). Enkelte utenlandske forfattere kaller den «Scandinavian knuckling syndrome». «Knuckling betyr overkoding og er det typiske symptomet hos hester som får denne lidelsen.
Alle hesteraser og typer kan få det og de kan komme fra ulike typer miljøer som ridestaller, stutterier, travstaller og løsdrifter/utegang. Tilfellene opptrer som regel i vinterhalvåret fra desember til april.

Symptomer

Muskelsvakhet og overkoding på bakbena er det mest typiske symptomet. Hesten er ved full bevissthet, har normal appetitt og oppførsel forøvrig.  Overkoding innebærer at tåa ikke strekkes ut som normalt når hoven settes i bakken, i verste fall settes framsiden av kodeleddet først i bakken i et eller flere steg. I lette tilfeller kommer overkodingen særlig på mykt underlag og når hesten begynner å bli sliten. Enkelte hester har vanskelig for å reise seg. I verste fall blir de liggende og må avlives av dyrevernsmessige årsaker. De som overlever blir som regel bra igjen av seg selv i løpet av noen måneder.

Smittestoff

Polyneuropati oppfattes ikke som en smittsom sykdom. Årsaken til sykdommen er ikke kjent, men en felles faktor for syke hester er at de har spist ensilert og plastpakket grovfôr, altså silo og/ eller høyensilage. Hva slags betydning det har er ikke klarlagt da også friske hester kan ha spist samme fôr på staller hvor sykdommen opptrer.

Sykdomsbeskrivelse

Hvordan sykdommen utvikles er enda uklart. Ved obduksjon sees en nerveskade utenfor det sentrale nervesystemet.

Diagnose

Diagnosen stilles ved typisk symptombilde og sykehistorie og ved å utelukke andre sykdommer. Ved obduksjon kan diagnosen bekreftes ved hjelp av snitt fra perifere nerver. Det finnes ingen rutinediagnostikk for polyneuropati tilgjengelig på levende dyr.

Behandling

Behandlingen er konservativ da sykdommen heler av seg selv. Hvile fra noen måneder og opp til et år i stor boks eller egnet luftegård. Beskytte huden for forsiden av kodeleddene med myke bandasjer ved behov. Passe på at hesten ikke anstrenger seg unødig og at alt stress unngås. Sykdommen kan akutt forverres ved stress og tretthet. Tilskudd av selen, B- og E-vitamin kan av og til gis som støttebehandling.

Forebygging

På grunn av den ukjente årsaken er det ingen forebyggende råd spesielt for denne sykdommen utenom god fôrhygiene og gode fôringsrutiner. God fôrhygiene er viktig både ved slått, lagring og utfôring.

Prognose

Prognosen er avventende inntil man ser om hestens symptomer forverres i løpet av den første måneden etter sykdomsutbruddet. I den norsk-svenske undersøkelsen (fra 2007 til 2009) ble 29% av hestene avlivet, de mest akutte i løpet av de første dagene. Overkodingene opphørte i snitt 4-5 måneder etter utbrudd hos de som overlevde. Et par måneder etter at overkodingen hadde opphørt var hesten tilbake på samme prestasjonsnivå som før sykdommen oppstod.