(Foto: Jamne Design)

Det er alltid lettere å håndtere en situasjon med smittsomme hester om man har tenkt gjennom det på forhånd! Nedenfor følger noen råd for hvordan du kan forebygge smitte blant dine hester og begrense smittespredning. En god plan kan begrense utbrudd av for eksempel kverke, virusabort eller influensa til en hest eller en gruppe av hester. Dermed blir stallen raskere fri fra isoleringspåbud, kostnader holdes nede og ikke minst lidelsene for hesten minskes.

Sjekkliste for å forebygge og minske smittespredning i stallen:

 • Finnes mottaksstall og avskilt uteområde for nye hester der de kan holdes de første ukene?
 • Kan hestene holdes i aldersgrupper, og går det framfor alt an å skille unghester og konkurransehester?
 • Kan drektige hopper oppstalles separat fra unghester og konkurransehester?
 • Finnes det separat personale som kan stelle i de ulike avdelingene?
 • Har besøkende til stallen rene sko og klær som ikke har vært i kontakt med syke hester?
 • Brukes rent varmt vann, ren såpe og rent håndkle eller tørkepapir til håndvask m.m.?
 • Finnes det ved behov rene overtrekksklær og skoovertrekk?
 • Rengjøres hestetransporten regelmessig?

Skulle du være så uheldig å få smittsom sykdom på stallen er det viktig å handle riktig. Nedenfor følger noen råd.

Sjekkliste ved smittsom sykdom:

 

 • Har du umiddelbart isolert de syke hestene i din stall?
 • Kan de syke hestene holdes avskilt fra øvrige hester også ute?
 • Finnes det personale som kun steller de syke hestene?
 • Har du raskt fått kontakt med og besøk av din veterinær for rett diagnose, behandling og rådgivning?
 • Har du informert de som arbeider i stallen og besøkende?
 • Har du organisert daglig temperaturmåling, også av de øvrige hestene?
 • Finnes det redskap og utrustning som kun anvendes til syke hester?
 • Finnes det muligheter for god hygiene, framfor alt mulighet for effektiv håndvask?
 • Bytter personalet og besøkende sko og klær etter besøk i smitta stallavdelinger, alternativt anvendes overtrekksklær, overtrekkssko og skobad?
 • Har du tenkt igjennom hvordan du skal reingjøre innredning i stallen og transporter der syke dyr har vært?
 • Har du tenkt gjennom hvordan du skal desinfisere stallen, redskap og hestetransport etter den mekaniske rengjøringen?