Heidi Vileid Gärtner

Heidi Vileid Gärtner2018-04-27T11:40:23+00:00

Etterutdanning


2016    Kurs i regi av Evidensia Dyrehelse

 • 2016 Dermatologi i hverdagen
 • 2016 Oftalmologi i hverdagen

 

2016    Kurs i regi av Norges Veterinærhøgskole/NMBU

 • 2016 Kurs i øyesykdommer hos smådyr

 

2014    Kurs i regi av ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies)

 • 2014 Veterinary dentistry: «Dentistry 1»

 

2009-2015      Kurs i regi av Accesia

 • 2015 Accesia Dentistry II
 • 2009 Advanced endodontics

 

 • Kurs i regi av Den norske veterinærforening
 • 2014 Oppdateringskurs i anestesi for veterinærer
 • 2012 SVFs høstkurs: Geriatri, Obstetrikk/reproduksjon/neonatale sykdommer, Sykdommer hos sportshunder i konkurranse
 • 2011 SVFs kurs i halthetsdiagnostikk
 • 2008 Diagnostikk og behandling av kirurgiske og medisinske lidelser i abdomen
 • 2006 Klinisk patologi, et interaktivt kurs
 • 2003 Laboratoriemedisin i smådyrpraksis
 • 2002 Hudlidelser hos hund, katt, fugl og små gnagere
 • 2000 Neurologi med Alan Parker
 • 1999 Oftalmologi smådyr
 • 1998 Anestesi smådyr
 • 1998 Gastrointestinale lidelser hos hund og katt
 • 1997 Klinisk onkologi
 • 1996 Infeksjonssykdommer hos hund sett i relasjon til åpnere grenser

 

2008-2011      Kurs i regi av Jan F Andersen

 • 2011 Ultralyd abdomen hund/katt trinn 2
 • 2011 Ultralyd abdomen
 • 2010 Bløtvevskirurgi
 • 2008 Tannkurs for viderekommende
 • 2008 Grunnkurs i tannmedisin

 

2004    Kurs i regi av Den norske lægeforening

 • Antibakterielle midler

                       

2000-2014      Diverse kurs og seminarer

 • 2014 Kommunikasjon i smådyrpraksis – Hønefoss dyrehospital
 • 2012 Kurs i anestesi og smertelindring for dyrepleiere, Modul 3 NVH
 • 2009 Akuttmedisin i daglig praksis, Orion Pharma
 • 2008 Dagseminar om hudsykdommer og tenner, Doktor Dyregod
 • 2003 Farmakokinetikk (PK/PD i läkemedelsutvecling – Läkemedelsakademin)
 • 2001 Trauma surgery, Dyreklinikken Borre-Horten
 • 2000 Hospitering på Poliklinikken NVH
 • 2000 Nordisk urinveissymposium, Bayer
 • 2000 Blod og blodkjemi, dkl Borre-Horten