Tenner hos katt og hund

Tenner hos katt og hund

Hund og katt har et skjærende bitt og det er ikke fullstendig møte mellom tenner i over- og underkjeve.

Tennene deles inn i fortenner/incisiver, hjørnetenner og kinntenner (premolarer og molarer). Over- og underkjeven deles inn i to kvadrater. Hunden har tre fortenner, en hjørnetann, fire premolarer og to molarer i hver kvadrat i overkjeven. I underkjeven har hund i tillegg en molar ekstra i hver kvadrat. Katt derimot har tre fortenner, en hjørnetann, tre premolarer og en molar i hver kvadrat i overkjeven. Mens den i underkjeven har en premolar mindre i hver kvadrat enn i overkjeven.

Tannfrembrudd og skifte

Tenner Frembrudd Skifte
  Hund Katt Hund Katt
Fortenner 4-6 uker 3-4 uker 3-5 mnd 3.5-5.5 mnd
Hjørnetann 3-5 uker 3-4 uker 5-7 mnd 5.5-6.5 mnd
1.premolar 4-5 mnd Skiftes ikke
Øvrige premolar 5-6 uker 5-6 uker 5-6 mnd 4-5 mnd
Molar 4-7 mnd 5-6 mnd Skiftes ikke Skiftes ikke

 

Symptomer på munnhuleproblem:
Vond lukt fra munnen, endret oppførsel, spiser dårligere, tyggebesvær, synlig forandring på tenner, vekttap, systemisk sykdom.

Fjerning av tannstein hos hund.

 

De mest vanlige munnhulelidelser hos hund og katt
Tannstein: Vanligste årsak til dårlig ånde. Bakterier fester seg på tennene og det dannes plakk. Hvis plakket ikke fjernes, mineraliseres det og tannstein er dannet. Tannstein som blir liggende vil skape irritasjon og tannkjøttet og dypere skade kan skje. Tannstein fjernes ved tannbehandling hos veterinæren. Noen raser er mer disponert for å få tannstein.

Paradontose: vanligste årsak til tap av tenner. Dette er en nedbrytning av vevet som holder tannen på plass i tannalveolven. Tannstein, misstillinger på tennene, raser som puster med munnen og dype tannkjøttlommer er predisponerende. Tannplakkets bakterier skiller ut stoffer som bryter ned vevet i tannalveolen. Hos katt virker nedbrytingen mer på beinvevet og kalles feline odontoklastisk resorptiv lesjon/FORL: årsaken her er noe mer usikker. Hyppige munnhuleundersøkelser, oftest ved vaksinering, vil avgjøre om din hund eller katt trenger tannbehandling.

Gjensittende melketenner: Spesielt melke-hjørnetennene kan sitte godt. Hvis melketannen fremdeles sitter på plass når den permanente tannen bryter frem, kan dette påvirke retningen på den blivende tannen. Det er derfor viktig å følge med på tannfellingen hos din valp eller katteunge.

Tannfraktur: Skyldes som regel ytre traume. Hvis bruddet er langt nede, vil pulpahulen blottleges og bakterier har direkte tilgang til tannroten. Det kan da oppstå tannrotbetennelse som er smertefult. Det er viktig å gjøre noe før betennelsen setter seg i roten og man fortsatt kan evare tannen, hvis ikke er tanntrekning et bra alternativ.

Munnhuleundersøkelse og tannbehandling
Man bør trene valpen og kattungen sin på å se på tennene. Dette vil lette undersøkelse av tennene når den blir voksen for både deg selv og veterinær. Tennene bør undersøkes av veterinær en gang i året. Som regel gjøres dette likt som vaksinering eller annen undersøkelse på dyret. Iblant kan det være behov for mer utfyllende undersøkelser som røntgen.

Tannbehandling består som oftest i å fjerne tannstein, polere tennene slik at nytt plakk ikke bygges opp så raskt. Tanntrekking og mer avansert tannbehandling kan være nødvendig.

Forebyggende tiltak

  • Pusse tenner: vil hjelpe til å forebygge plakkdannelse og dermed dannelsen av tannstein. Egen tannkrem til hund og katt som ikke skummer og er tilsatt kyllingsmak. Trener man fra dyret er ungt godtar mange tannpussen.
  • Tyggebein: alle slags tyggebein vil bidra til å fjerne plakk. Spesielle tyggebein er tilsatt enzymer som vil være med på å bryte ned plakket,
  • Fôr: utsatte raser kan ha godt av å gå på spesialfôr som er konstruert på en måte at det fjerner plakk og tilsatt de samme enzymene som spesial tyggebeinene.
2015-02-06T11:52:02+00:00Smådyr|